NXT Station är ett konsultbolag inom system-, mjukvaru- och produktutveckling

Våra konsulter är affärsmässiga ingenjörer med hög serviceanda som vill leverera hög kvalitet och växa tillsammans med våra kunder.

NXT Station - part of Berotec

NXT Station är den naturliga platsen för ingenjörer med kort eller ingen erfarenhet av konsultyrket och som vill bygga en hållbar konsultkarriär. Vi har grundats tillsammans med Berotec för att komplettera ett starkt och väletablerat kunderbjudande av seniora teknikkkonsulter. Genom vår nära koppling till Berotec erbjuds våra kunder mervärde och våra konsulter relevant kompetensutveckling genom erfarenhetsutbytet som sker mellan Nxt stations och Berotecs konsulter.

Vill du bli eller behöver en konsult?

Skicka gärna en fråga till oss

Namn E-post Telefonnummer Meddelande Skicka in